Διεθνές Δίκαιο  12 ναυτικά μίλια

 Υφαλοκρηπιδα    Aλφαβητάρι      Αφελληνισμός     Τουρκική  άποψη     Ποντιακος ελληνισμος    Ιμβρος-Τένεδος     Ιμια
 

 Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (Συνθήκη του Μοντέγκο Μπέϋ για το Δίκαιο της Θάλασσας),  ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΩΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ
ΤΟΜΕΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 2 Νομικό καθεστώς της αιγιαλίτιδος ζώνης, του εναερίου χώρου πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη και τον πυθμένα και το υπέδαφός της.

1. Η κυριαρχία ενός παρακτίου κράτους εκτείνεται, πέρα από την γη του και τα εσωτερικά του ύδατα και, στην περίπτωση ενός αρχιπελαγικού κράτους, τα αρχιπελαγικά του ύδατα, σε μια παρεπόμενη ζώνη θάλασσας, που περιγράφεται ως η αιγιαλίτις ζώνη.

2. Αυτή η κυριαρχία επεκτείνεται στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη όπως και στον πυθμένα και το υπέδαφός της.

3. Η κυριαρχία πάνω στην αιγιαλίτιδα ζώνη ασκείται σύμφωνα με αυτήν την Συνθήκη και τους άλλους κανόνες το διεθνούς δικαίου. 

ΤΟΜΕΑΣ 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ

ΑΡΘΡΟ 3 Εύρος των χωρικών υδάτων. 
Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος των χωρικών του υδάτων σε ένα όριο που δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα από γραμμές βάσεως σε συμφωνία με αυτήν την Συνθήκη. 

ΑΡΘΡΟ 4 Εξωτερικό όριο της αιγιαλίτιδος ζώνης. 
Το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων είναι η γραμμή κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε μια απόσταση από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσεως που είναι ίσο με το εύρος της αιγιαλίτιδος ζώνης. 

Όλες οι διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου παρέχουν στην Ελλάδα το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις πάντοτε δηλώνουν ότι το κράτος διατηρεί το δικαίωμά του να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και τον εναέριό του χώρο από τα 10 στα 12 ναυτικά μίλια. Αλλά η βάρβαρη απειλή πολέμου από την Τουρκία, που εκφράσθηκε με το τελεσίγραφο της Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως αποτρέπει την Ελληνική κυβέρνηση από το να κάνει το καθήκον της. 
Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η πιθανή επιβολή των χωρικών υδάτων των 12 μιλίων στο Αιγαίο θα καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία ανάμεσα στα λιμάνια της. Το επιχείρημα αυτό δεν ευσταθει, γιατι η Συνθήκη του Μοντέγκο-Μπαίϋ παρέχει το δικαίωμα της “διελεύσεως διόδου” (άρθρα 37, 38, 39) και της “αβλαβούς διελεύσεως” (άρθρα 17, 18, 45). Σύμφωνα με αυτά τα άρθρα όλα τα πλοία μπορούν να διέρχονται ειρηνικώς από τις Ελληνικές θάλασσες χωρίς προβλήματα. 

πηγη