η αναρχια χωρις σκουλαρικι
 

 

θεματα
 

 
  Κροπότκιν   βιογραφια

Στόχος των θεωριών και της φιλοσοφίας του Πιοτρ Αλεξέγιεβιτς Κροπότκιν ήταν η ωρίμανση των συνθηκών για τη δημιουργία μιας αναρχοκομμουνιστικής κοινωνίας, στηριγμένης στην αλληλοβοήθεια. Τόσο η παραγωγή όσο και τα αγαθά πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της  κάθε αυτοοργανωμένης κοινότητας.
Η ελεύθερη διανομή των αγαθών και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θα αντικαθιστούσε την ιδιοκτησία που κατα τον Προυντόν είναι κλοπή, και θα καταργούσε την οικονομική ανισότητα. Η αποκέντρωση της βιομηχανίας ήταν ένα αιτούμενο για τον Κροπότκιν, ώστε να λειτουργήσει το σύστημα που προτείνει. Η αρχή της αμοιβής θα αντικαθίστατο από την αρχή της ανάγκης με αποτέλεσμα ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο αυτά που θα είχε ο καθένας θα ήταν ακριβώς αυτά που χρειαζόταν. Η αναρχοκομμουνιστική κοινωνία θα ήταν οργανωμένη σε κομμούνες, στις οποίες οι πολίτες θα εργάζονταν με βάση τις ικανότητες και δυνατότητές τους μέχρι την ηλικία των 50 ετών, ενώ παράλληλα θα επιμορφώνονταν διαρκώς για την εργασία τους αλλά και για τις πνευματικες κατακτήσεις του ανθρώπου. Πρέσβευε την κατάργηση των φυλακών που τις χαρακτήριζε «σχολεία του εγκλήματος» και την αντικατάστασή τους από την κατανόηση και την ηθική πίεση προς τους εγκληματούντες, κάτι που τα νομικά συστήματα θα ανακάλυπταν σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. 
  Ηταν ο τελευταίος μεγάλος αναρχικός στοχαστής.