τα χαρακτηριστικα ασφαλειας του euro
 

ημερολογιο  χαρτονομισματα   κερματα   λεξικο   μεγεθη   υπολογιστης

 Ποικίλα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενσωματώνουν τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, προκειμένου να περιορίσουν στο ελάχιστο το ενδεχόμενο εξαπάτησής των πολιτών που ομως, πρέπει ν' αποφεύγουν να δέχονται τραπεζογραμμάτια μεγάλης αξίας ιδιαίτερα στις ιδιωτικές συναλλαγές τους οπου θεωρητικά, ο κίνδυνος παραχάραξης μεγαλώνει ευθέως ανάλογα με την αξία του χαρτονομίσματος.
Οι τρόποι με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τη γνησιότητα χαρτονομισμάτων και κερμάτων χωρις ανιχνευτή είναι απλοί: 

              χαρτονομισματα  

  •  Ελεγχος με την αφή: Ψηλαφήστε την ανάγλυφη εκτύπωση- οι ειδικές μέθοδοι εκτύπωσης προσδίδουν στα
     τραπεζογραμμάτια χαρακτηριστική αίσθηση στην αφή. 
  •  Οπτικός έλεγχος: Παρατηρήστε το ττραπεζογραμμάτιο στο φως. Θα πρέπει να διακρίνετε το υδατογράφημα, την ταινία ασφαλείας και το ημιτελές στη μία όψη σχεδίασμα που συμπληρώνεται με το αντίστοιχο της οπίσθιας όψης, όταν το τραπεζογραμμάτιο παρατηρείται στο φως («ημιτελές σχεδίασμα»). Τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ορατά, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια όψη των γνήσιων τραπεζογραμματίων.
  • Εξέταση υπό γωνία: Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία. Στην πρόσθια όψη θα δείτε τη μεταβαλλόμενη εικόνα του ολογράμματος πάνω στη λωρίδα ελάσματος (στα τραπεζογραμμάτια μικρής αξίας) και πάνω στο τμήμα ελάσματος (στα τραπεζογραμμάτια μεγάλης αξίας). Στην οπίσθια όψη, αν παρατηρήσετε το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, θα δείτε τη λάμψη της ιριδίζουσας λωρίδας (στα τραπεζογραμμάτια μικρής αξίας) ή τη μελάνη μεταβλητού χρωματισμού (στα τραπεζογραμμάτια μεγάλης αξίας). 

         κερματα

Η παραγωγή των κερμάτων ευρώ έγινε σύμφωνα με προδιαγραφές προηγμένης τεχνολογίας. Έτσι, η αναπαραγωγή καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και μπορεί εύκολα να εντοπιστεί. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την ενσωμάτωση μοναδικών χαρακτηριστικών ασφαλείας στα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ.
 Τα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ είναι διμεταλλικά και η παραγωγή τους στηρίζεται  σε προηγμένη τεχνολογία, η οποία καθιστά δύσκολη την παραχάραξή τους. Γύρω από τη στεφάνη του κέρματος των 2 ευρώ έχουν χαραχθεί γράμματα. Τα κέρματα ευρώ περιλαμβάνουν τα πλέον ασφαλή, μηχανικώς αναγνώσιμα χαρακτηριστικά.

ημερολογιο  χαρτονομισματα   κερματα   λεξικο   μεγεθη   υπολογιστης